Kviečiame prisijungti prie iniciatyvos ir malda atsidėkoti Popiežiui Benediktui XVI


Šiandien, vasario 22 d., minint Šv. Apaštalo Petro Sosto iškilmę VU giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis ir Fondas “Archė” atsidėkodami Popiežiui Benediktui XVI už tarnystę Bažnyčiai, kviečia prisijungti prie iniciatyvos ir prie savo maldų pridėti Lietuvoje iki šiol dar nesutiktą “Visų Šventųjų Popiežių Litaniją” (Lot. Litaniae omnium Sanctorum Summorum Pontificum). Šią Tradicinės Šventosios Liturgijos mylėtojų kalbamą litaniją specialiai išvertėme į lietuvių kalbą.


Kaip ir pontifikato pradžioje taip ir jį baigiant, Popiežius Benediktas XVI prašo melstis už jį ir “Prašyti užtarimo Bažnyčiai dabartiniu ypatingu metu“.

Prašykime ypatingai tų, kurie jau praėję Apaštalinės Bažnyčios tarnystės kelionę užsitarnavo šventumo vainiką padėtų ją vesti išganymo keliu ir sergėtų Aukščiausiojo įstatymą.

O mes, tikintieji, dėkodami maloningajam Viešpačiui už išklausytas maldas ir per popiežių Benediktą XVI gautąsias Šventosios Dvasios dovanas, globojami visų Šventųjų Popiežių susilauktume dar daugiau malonių.

Maloningasis Viešpatie, išklausyk mūsų maldas, kurias mes aukojame užtarimu tų, kurie vertai tau tarnavo!

Kategorijos:

1 komentarai

  1. Anonimiškas3/04/2013

    Labai labai vertinu šį išmintingą Žmogų už Jo nuoširdumą ir maksimalizmą. Duok Dieve, kad ir sekantis būtų toks tyradūšis.

    AtsakytiPanaikinti