Irena Daubarienė. Neįprastas stabilumas įprasto chaoso kontekste


Tarsi didžiulė sensacija (kas XXI amžiuje ypač madinga) pasaulį apskriejo žinia, kad Popiežius Benediktas XVI atsisako  Romos Vyskupo, Šventojo Petro Įpėdinio tarnystės ir 2013 m. vasario 28 d. 20.00 val. Romos sostas, Šventojo Petro sostas bus laisvas. Galime tik prisipažinti, kad ši žinia tikrai labai netikėta, tačiau dar labiau stebina kai kurie jos vertinimai. Šiandienos pasaulyje, kuomet žmogus suvokia galįs gyventi, elgtis, šokiruoti, rodyti savo buvimą kaip tik beišmano, iš tokio posto (Mokytojo Kristaus pavyzdžiu katalikų vadinamo tarnyste) žmogus traukiasi savo noru, ,,Daug kartų sąžinėje Dievo akivaizdoje apsvarstęs“ savo sprendimą, laisva valia ir su minimu aiškiu Šventosios Dvasios vedimu. Kiek naujos terminologijos per vieną dieną nejučia pateko į dažno labai laisvai mąstančio, tačiau dar labiau ribotai ir be didesnės atsakomybės gyvenančio šiandienos pasaulio žmogaus sąmonę. 

Vakar vakare per LRT žiūrėjau laidą ,,Įžvalgos" ir tiesiog žavėjausi joje dalyvaujančių katalikų įžvalgom, drąsiu, tikru liudijimu apie tikėjimą, Šv. Dvasios veikimą ir pan. Šiandien intensyviai permąstydama vakar girdėtus dalykus galvoju, kad tai irgi, matyt, akivaizdus Šventosios Dvasios veikimas, kad po aiškiai Jos įkvėpimo Benediktui XVI trauktis iš Popiežiaus pareigų, šiandien visame pasaulyje taip tiesiai ir atvirai galima diskutuoti apie nūdienos chaose išliekančią stabilią, tiesią ir aiškias vertybes puoselėjančią Kristaus įkvėptą ir vedamą Katalikų bažnyčią (čia nesuprantamas tampa dažnas replikavimas, kad ji turėtų iš esmės pasikeisti, bet ji tuomet nebebūtų Katalikų bažnyčia).

Akivaizdu, kad visuomenei, žiūrinčiai tokias laidas ir stebinčiai, kas katalikiškame pasaulyje vyksta, lyg savotiškas šokas suvokti, kad netgi nūdienos chaose vis tik ir toliau gali išlikti kažkas stabilaus, aiškaus, tikro, su nekintančiomis esminėmis vertybėmis... Kas gi tai kita, jei ne unikalus,  Popiežius Benedikto XVI įkvėptas katalikų  tikėjimo, atsakingo, švento gyvenimo  liudijimas, kuriam šiuo metu tarnauja visos įmanomos žiniasklaidos priemonės pasaulyje. Belieka jo Kūrėjui už tai padėkoti.

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai