In memoriam garbės kanauninkui dr. kun. Mindaugui Puidokui


„Jūs esate Benedikto XVI išauginti daigai mūsų Bažnyčiai“.

Tokiais žodžiais prieš dvi savaites Benedikto XVI pontifikatą ir mūsų pastangas dėl Bažnyčios Tradicijos atstatymo Lietuvoje apibendrino tasai, kuris Lietuvoje lietėsi prie Bažnyčios šerdies - lotyniškųjų sakralių tekstų ir maldų vertimų Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, rūpinosi sakralių apeigų grožiu Vilkaviškio vyskupo katedroje ir bažnyčiose iškilmių metu, nes be galo mylėjo Šventąją Liturgiją. 

Mylėjo taip, kaip popiežius Benediktas XVI, nes žinojo, kad Šventojoje Dvasioje per daugiau nei 1500 metų išaugęs Bažnyčios Liturgijos grožis yra tik iš meilės - meilės Aukščiausiajam. Nes „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve“ (1 Jn 4, 16).

Dievas lėmė, kad sutampa vardai ir pavardės, kad lemta pažinti vienas kitą, dalintis mintimis ir darbais apie tai, ką labiausiai myli, kas yra Bažnyčios gyvenimo viršūnė ir versmė.

Mylimas liturgijos daktare kun. Mindaugai, iškeliavai iš vieno gražiausių Lietuvos vienuolynų ir gamtos kampelių pas Tėvą, dabar į neaprėpiamą Dangiškąjį grožį! 

Requiem aeternam.

Mindaugas Puidokas
Vilniaus universiteto giedojimo mokykla Schola Cantorum Vilnensis


Kategorijos:

0 komentarai