Benediktas XVI priešpaskutinį kartą vadovavo sekmadienio vidudienio maldai (video)

Dešimtys tūkstančių tikinčiųjų, sekmadienį susirinkę į Šv. Petro aikštę, priešpaskutinį kartą kalbėjo Viešpaties Angelo maldą su Benediktu XVI. Popiežius padėkojo už maldas, už dvasinį palaikymą šiomis jam ir Bažnyčiai nepaprastomis dienomis. Komentuodamas pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangeliją, kalbančią apie Jėzaus gundymus dykumoje, Benediktas XVI sakė, kad gundytojas yra gudrus, gundydamas paversti Dievą įrankiu, tarnaujančiu mūsų tikslams, jis stumia žmogų ne tiesiai į blogį, bet į netikrą gėrį...Šaltinis: Vatikano radijas

Kategorijos:

0 komentarai