Benediktas XVI bus „Popiežius emeritas“


Antradienį Šventojo Sosto spaudos salėje vykusiame susitikime su Vatikane akredituotais tarptautinės žiniasklaidos atstovais, Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ informavo kaip Benediktas XVI bus tituluojamas po atsistatydinimo, kokį rūbą vilkės, kas bus daroma su vadinamuoju „žvejo žiedu“ ir su oficialiu Popiežiaus antspaudu, kuriuo buvo antspauduojami oficialūs pontifikato metu paskelbti dokumentai.

Benediktas XVI ir po atsistatydinimo bus vadinamas Benediktu XVI. Į jį ir toliau bus kreipiamasi „Jūsų Šventenybe“. Oficialus jo titulas bus „Popiežius emeritas“ (Papa emeritus) arba „Romos Popiežius emeritas“ (Romanus Pontifex emeritus). Po atsistatydinimo Benediktas XVI dėvės paprastą (be pelerinos) baltą sutaną. Žvejo žiedas ir antspaudas bus sunaikinti, kaip nustatyta apaštališkojoje konstitucijoje „Universi dominici gregis“.

Antradienio spaudos konferencijoje taip pat dar kartą buvo kalbama apie paskutinius pontifikato įvykius: trečiadienio bendrąją audiencija, ketvirtadienį numatytą susitikimą su kardinolais ir išvykimą iš Vatikano. Popiežiaus namų prefektūra jau yra išdalinusi 50 tūkst. bilietų į trečiadienio bendrąją audiencija, tad joje dalyvausiančių žmonių skaičius nebus mažesnis kaip 50 tūkst. Audiencijos pabaigoje nenumatyti trumpi privatūs susitikimai ir sveikinimai. Tačiau atskirai, po bendrosios audiencijos, Apaštališkųjų rūmų Klemenso salėje Benediktas XVI trumpai susitiks su šio proga atvykusiais keliais valstybinių vadovais. Ketvirtadienį numatytas susitikimas su kardinolais prasidės, kaip jau skelbta, 11 val. Jame dalyvaus visi Romoje gyvenantys ir iki to laiko į Romą atvyksiantys kardinolai. Vilniaus arkivyskupas kard. Audrys Juozas Bačkis ketvirtadienį irgi jau ketina būti Romoje.

Benedikto XVI išvykimas prasidės atsisveikinimu Apaštališkųjų rūmų šv. Damazo kieme. Iš rūmų kiemo į Vatikano sraigtasparnių aikštelę Popiežius važiuos automobiliu. Jį lydės kardinolų Kolegijos dekanas. Sraigtasparnis turėtų pakilti iš Vatikano 17 val. Romos laiku. Po 15 min. Castelgandolfe Benediktą XVI pasitiks vietinės vyskupijos ordinaras, Castelgandolfo miestelio meras ir parapijos klebonas, taip pat Popiežių vasaros rūmų direktorius. 17.30 iš rūmų balkono Benediktas XVI pasveikins tikinčiuosius, susirinkusius miestelio aikštėje.

Nenumatytas joks formalus pontifikato užbaigimo aktas vasario 28 d. 20 val. Vienintelis regimas momentas bus Šveicarų gvardijos garbės sargybos pabaiga. 20 val. gvardiečiai uždarys rūmų vartus ir pasitrauks iš garbės sargybos posto. Žinoma, įprastinė apsauga bus tęsiama ir vėliau.

Kovo 1-ąją – pirmą sosto vakavimo laikotarpio dieną, Kardinolų kolegijos dekanas visiems kardinolams praneš apie sušaukiamą pirmąją generalinę kongregacija. Pasak spaudos konferencijoje kalbėjusio t. Federico Lombardi SJ, galima manyti, kad į pirmąją kongregaciją kardinolai susirinks pirmadienį, kovo 4 d. 

Šaltinis: Vatikano radijas

Kategorijos:

0 komentarai