Baigėsi Šventojo Tėvo Benedikto XVI Gavėnios rekolekcijos


Popiežius Benediktas šeštadienio rytą padėkojo rekolekcijų vadovui, kardinolui Gianfranco Ravasi, už dvasines konferencijas tema „Ars orandi, ars credendi. Dievo veidas ir žmogaus veidas psalmių maldoje“, taip pat skaitlingiems jų dalyviams. Gavėnios rekolekcijos įvyko „Redemptoris Mater“ koplyčioje, Vatikano Apaštališkuosiuose rūmuose, nuo sekmadienio, vasario 17 d., iki šeštadienio ryto. 

Su popiežiumi Gavėnios rekolekcijų klausėsi kelios dešimtys artimiausių jo bendradarbiai, tarp kurių buvo daug Romos kurijos vadovų ir Popiežiaus namų narių. Rekolekcijos drauge buvo vienos iš paskutiniųjų pontifikato įvykių prieš Šventojo Tėvo Benedikto XVI pasitraukimą iš Apaštalo Petro Įpėdinio sosto ateinantį ketvirtadienį, vasario 28 d.

Pasibaigus rekolekcijoms popiežius pasakė trumpą kalbą, dėkojo visiems rekolekcijose dalyvavusiems „ne tik už šią savaitę, tačiau už aštuonerius metus, per kuriuos kartu su manimi, - kalbėjo Benediktas XVI, nešėte Petro įpėdinio tarnystės naštą kompetentingai ir jautriai, su meile ir tikėjimu. Už tai lieku dėkingas ir, nors dabar baigiasi „išorinė“ ir „vidinė“ bendrystė, išlieka dvasinė artuma ir gili bendrystė maldoje. Kliaudamiesi šiuo tikrumu žengiame pirmyn, būdami tikri Dievo pergale, grožio ir meilės tiesa“.

Susumuodamas rekolekcijų meditacijas Šventasis Tėvas pasidžiaugė gražiais „pasivaikščiojimais“ tikėjimo ir psalmių pasaulyje. Sužavėjo tikėjimo pasaulio turtingumas, gilumas ir grožis. Džiaugiamės, nes Dievo Žodis vėl kreipėsi į mus naujoviškai ir įtaigiai. 

Tiesa yra graži, tiesa ir grožis dera vienas su kitu: grožis yra tiesos antspaudas, - tęsė popiežius. Tačiau pasaulis nuolatos prieštarauja grožiui blogiu, kančia, korupcija. Ir atrodo, tarsi blogis norėtų pastoviai apdergti kūriniją siekiant prieštarauti Dievui, paverčiant jo tiesą ir grožį neatpažįstamais. 

Pasaulyje, kuris yra taip pat blogio taip stipriai paženklintas, įsikūnijęs Dievo Žodis turi būti kenčiantis, apvainikuotas erškėčių vainiku. Vis dėl to, kenčiančio Dievo Sūnaus asmenyje pradedame matyti patį giliausią mūsų Kūrėjo ir Išganytojo grožį, galime „tamsios nakties“ tyloje klausytis Dievo Žodžio. Tad tikėti reiškia pasaulio tamsoje paleisti Dievo ranką ir tyloje klausytis Žodžio, matyti Meilę.

Dar tęsime kitus „pasivaikščiojimus“ šiame slėpiningame tikėjimo pasaulyje, kad vis labiau gebėtume melstis, maldauti ir skelbti, būti Tiesos liudytojais, Tiesos, kuri yra grožis ir meilė, - sakė Gavėnios rekolekcijų dalyviams popiežius Benediktas. 

Šaltinis: Vatikano radijas

Kategorijos:

0 komentarai