Lietuvos piliečiai ragina atšaukti žeminančio spektaklio rodymą


Trečiadienį grupė Lietuvos piliečių išplatino kreipimąsi, kuriame vyriausybės nariai, sostinės meras, festivalio „Sirenos“ organizatoriai bei Lietuvos nacionalinio dramos teatro administracija raginami atšaukti spektaklio „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją” rodymą LNDT. Kreipimesi, kurį pasirašė daugiau nei 1100 Lietuvos piliečių, taip pat reikalaujama nutraukti bet kokią valstybės ir savivaldybės finansinę paramą šiam renginiui.

Kreipimasis išplatintas vyriausybės vadovui Andriui Kubiliui, kultūros ministrui Arūnui Gelūnui, Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui, festivalio „Sirenos“ organizatoriams Martynui Budraičiui ir Audrai Žukaitytei bei Lietuvos nacionalinio dramos teatro administracijai.

Piliečių kreipimesi teigiama, kad viešas Kristaus veido tepimas tikromis ar imituotomis išmatomis giliai užgauna ir pažemina visus Lietuvos tikinčius žmones.

„Lygiai taip pat, kaip bet kurį padorų žmogų giliai pažemintų ir užgautų jo tėvų atvaizdo tepliojimas ar bet kurį patriotiškai nusiteikusį pilietį užgautų ir pažemintų valstybės simbolių tepimas natūralų žmogišką pasibjaurėjimą keliančiomis išmatomis. Saviraiškos, išraiškos ir meno laisvė nėra laisvė tyčiotis ir bjauroti tai, kas šventa kitiems žmonėms. Teisė į pagarbą tam, kas valstybės piliečiams yra ypač brangu ir gerbtina, yra dalis visos visuomenės bendrojo gėrio, kuris turi būti saugomas ir ginamas kiekvienoje laisvoje demokratinėje valstybėje. Taip pat ir tuo atveju, jei niekinama tai, kas yra šventa ir brangu tik daliai visuomenės“, - skelbiama tekste.

Kreipimąsi pasirašiusiu įsitikinimu, noras „pristatyti Europos šiuolaikinio meno tendencijas“ nėra pakankamas pagrindas pateisinti bandymą „meniškai“ žeminti ir dergti tai, kas yra ypač brangu ir gerbtina visiems krikščionims.

„Meno išraiškos laisve negali būti pateisinamas žmogaus teisių ir orumo nepaisymas. Gerbiame ir vertiname menininkų saviraiškos laisvę, tačiau primename, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina skirtingų visuomenės grupių interesų pusiausvyrą, teigdama, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (LR Konstitucijos 28 str.). Todėl gindami mūsų valstybės piliečių teises ir visos visuomenės bendrąjį gėrį raginame atšaukti šio spektaklio rodymą ir nutraukti bet kokią valstybės ir savivaldybės finansinę paramą šiam renginiui. Taip pat raginame atšaukti bet kokias šios spektaklio viešinimo akcijas“, - teigia Lietuvos piliečiai.

Viešame kreipimesi visi sąmoningi Lietuvos gyventojai kviečiami nelikti abejingais ir išreikšti solidarumą su savo tikinčiais bendrapiliečiais boikotuojant teatro festivalio „Sirenos“ renginius.

***
LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui,
LR Kultūros ministrui Arūnui Gelūnui,
Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui,
Tarptautinio teatrų festivalio „Sirenos“ organizatoriams:
p. Martynui Budraičiui,
p. Audrai Žukaitytei
Lietuvos nacionalinio dramos teatro administracijai


KREIPIMASIS DĖL TIKĖJIMO SIMBOLIŲ ŽEMINIMO IR NIEKINIMO 2012 M. TARPTAUTINIO VILNIAUS TEATRO FESTIVALIO „SIRENOS“ PROGRAMOJE

Viešas Kristaus veido tepimas tikromis ar imituotomis išmatomis giliai užgauna ir pažemina visus Lietuvos tikinčius žmones. Lygiai taip pat, kaip bet kurį padorų žmogų giliai pažemintų ir užgautų jo tėvų atvaizdo tepliojimas ar bet kurį patriotiškai nusiteikusį pilietį užgautų ir pažemintų valstybės simbolių tepimas natūralų žmogišką pasibjaurėjimą keliančiomis išmatomis. Saviraiškos, išraiškos ir meno laisvė nėra laisvė tyčiotis ir bjauroti tai, kas šventa kitiems žmonėms. Teisė į pagarbą tam, kas valstybės piliečiams yra ypač brangu ir gerbtina, yra dalis visos visuomenės bendrojo gėrio, kuris turi būti saugomas ir ginamas kiekvienoje laisvoje
demokratinėje valstybėje. Taip pat ir tuo atveju, jei niekinama tai, kas yra šventa ir brangu tik daliai visuomenės. Tikintieji turi tokią pačią teisę bei teisėtą lūkestį į jų simbolių šventumo apsaugą, kaip ir likę visuomenės nariai turi teisę ir teisėtą lūkestį į deramą pagarbą tam, kas yra jiems ypač brangu ir šventa.

Todėl griežtai protestuojame ir pasisakome prieš šiais metais vyksiančio tarptautinio Vilniaus teatro festivalio „Sirenos“ programoje esančio režisieriaus Romeo Castellucci (Romeo Kastelučio) spektaklio „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją“, kuriame dergiamas ir darkomas Dievo veido atvaizdas, rodymą spalio 6 ir 7 dienomis. Ypatingą apmaudą kelia tai, kad festivalis yra remiamas valstybės ir savivaldos institucijų skiriamais mokesčių mokėtojų pinigais bei rengiamas iš valstybės biudžeto lėšų išlaikomo Vilniaus nacionalinio dramos teatro patalpose.

Noras „pristatyti Europos šiuolaikinio meno tendencijas“ nėra pakankamas pagrindas pateisinti bandymą „meniškai“ žeminti ir dergti tai, kas yra ypač brangu ir gerbtina visiems krikščionims. Meno išraiškos laisve negali būti pateisinamas žmogaus teisių ir orumo nepaisymas.

Gerbiame ir vertiname menininkų saviraiškos laisvę, tačiau primename, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina skirtingų visuomenės grupių interesų pusiausvyrą, teigdama, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (LR Konstitucijos 28 str.).
Todėl gindami mūsų valstybės piliečių teises ir visos visuomenės bendrąjį gėrį raginame atšaukti šio spektaklio rodymą ir nutraukti bet kokią valstybės ir savivaldybės finansinę paramą šiam renginiui. Taip pat raginame atšaukti bet kokias šios spektaklio viešinimo akcijas. Visus sąmoningus Lietuvos piliečius kviečiame išreikšti solidarumą su savo tikinčiais bendrapiliečiais boikotuojant teatro festivalio „Sirenos“ renginius.

Kategorijos:

0 komentarai