Ar Neokatekumento Kelias atsidūrė ties erezijos ir schizmos riba?


Tinklaraštyje http://chiesa.espresso.repubblica.it pasirodė Sandro Magister straipsnis “Placet“ ar „Non placet“ apie Neokatekumenato Kelio judėjimą, jo santykius su Šventuoju Sostu ir problemas, kurias kelia judėjimo iniciatorių sumanyta Mišių liturgija. Teigiama, kad sausio 20 dieną pasirodys galutinis Vatikano verdiktas šio judėjimo ir liturgijos klausimu.

Pasak autoriaus, jau ne vieną kartą popiežius Benediktas XVI buvo susitikęs su judėjimo atstovais, tačiau minėtą sausio 20 d. audiencijų salėje jis susitiks su tūkstančiais šio judėjimo dalyvių, lyderiais ir steigėjais - Spaniards Francisco Argüello, sutrumpintai vadinamu "Kiko", ir Carmen Hernández.

Jau nuo 1997 metų įvairios Vatikano dikasterijos daugybę kartų bandė koreguoti judėjimo liturginius perlenkimus. Nepaisant to, sausio 20 d. judėjimo šalininkai tikisi galutinio trokštamo "placet" (aprobuojama) esamai liturginei interpretacijai.

Tarp daugybės neatitikimų, yra keturi svarbūs Neokatekumenato Mišių momentai, kurie prieštarauja Bažnyčios liturgijai: pamaldos vyksta skirtingose uždarose bendruomenėse, yra puotos stiliaus, nėra pamokslavimo, tik dalyvių minčių pasidalijimas, netinkamai priimama Komunija.

Neokatekumento Mišios neatitinka bendrųjų liturginių normų, todėl yra radikaliai nutolusios ne tik nuo senosios liturginės tradicijos, bet sunkiai suderinamos ir su naująja forma, nustatyta po Vatikano II Susirinkimo. Kaip teigia teologai ir liturgistai, šalia katalikiškojo rito buvo sukurtas naujas, neokotechumenato, ir tai yra sunkiai suvokiama. Maža to, prie „rito“ sukūrimo ypač prisidėjo judėjimo bendrasteigėja Carmen Hernández, buvusi vienuolė ir teologijos studentė, tarp kurios mokytojų buvo liūdnai pagarsėjęs pagrindinis liturginės reformos architektas arkivyskupas Annibale Bugnini.

Bažnyčios autoritetai daugybę kartų ragino Kelio judėjimą grįžti prie didesnės ištikimybės Bažnyčios "lex orandi" (maldos įstatymui), tačiau nesulaukė beveik jokių rezultatų. 2008 m. aprobuotuose Neokatekumento statutuose, ypač 13 skyriuje, buvo aiškiai ir definityviai nustatytos liturginės normos, kurių privalu laikytis, tačiau be didesnio atgarsio ir reakcijos, o liturginis „kūrybingumas“, pratrūkęs po Vatikano II, toliau puoselėjamas judėjime kaip neva vienas svarbiausių posusirinkimių postulatų .

Blogiausia tai, kad ne kartą Neokatekumenų Mišiose dalyvavo vyskupai, kardinolai, palankiai atsiliepė, todėl tai nepadėjo šiam judėjimui paisyti bendrųjų normų, bet priešingai, moraliai aprobavo jų perlenkimus. 1970 m. pradžioje Bugnini gyrė apeigas ir pats asmeniškai pirmą kartą laikė judėjimo steigėjų pagal savo nuosavą liturginę koncepciją sukurtas Mišias. Šiuo metu Vatikane jie turi stiprų užtarėją „Propaganda fidei“ prefektą arkivyskupą Fernando Filoni.

Kelio judėjimui priklausantis kunigas Piergiovanni Devoto savo 2004 m. publikuotoje knygelėje "Il neocatecumenato. Un’iniziazione Cristiana per adulti," šlovina (psl. 71-77), Liuterį, atmetusį transubstanciaciją (duos ir vyno perkeitimo sąvoką), ir kritikuoja Tridento Susirinkimą, neva jis klydęs, padarydamas liturgiją statišką ir nekintamą, nepritaikytą prie gyvenimo ir Šventosios Dvasios veikimo, neleidžiant, pavyzdžiui, kunigui spontaniškai kurti Mišių maldas.

Neokatekumento Kelias savo iš dalies nelegalia ir tikrai netradicine forma, svetima katalikybei, sugebėjo ne vieną dešimtmetį ne tik egzistuoti Bažnyčioje, tačiau padarė ir nemažą įtaką, įnešdamas juntamą iki šiolei sumaištį. Bažnyčios ganytojams susirūpinus judėjimo prigimtimi paaiškėjo, jog organizacijos vadovai ir nariai nesiteikė paklusti teisėtiems patvarkymams, todėl atsidūrė ant erezijos ir schizmos ribos.

Šiuo metu Neokatekumenato Kelio Kiko ir Carmen sekėjų pasaulyje yra apie 300 000, 20 000 bendruomenių, 1320 vyskupijose, 110 šalių, išlaiko 78 "Redemptoris Mater" seminarijas, kurios per 20 metų išleido 1600 kunigų. Vien Romoje yra 500, o Madride 300 bendruomenių.

Kun. O. P. Volskis
Kategorijos:

0 komentarai