„Ad Fontes“ simpoziume – nestandartinis žvilgsnis į šiuolaikinės Lietuvos visuomenę

Nuo vasario 14 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas pradeda rengti tęstinį „Ad Fontes“ (Šaltinių link) simpoziumą, kurio dalyviai bus kviečiami tyrinėti ir suprasti šiuolaikinės visuomenės plėtros problemas iš klasikinės filosofijos perspektyvos. Šio tęstinio simpoziumo poreikį padiktavo pati istorinė VU Filosofijos fakulteto misija – ugdyti laisvų piliečių kritinį mąstymą, siekti protingo sambūvio ir gerovės. Tokio tipo filosofijos simpoziumas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą.

Kaip teigia VU Filosofijos fakulteto dekanas Kęstutis Dubnikas, nors tokio pobūdžio filosofijos simpoziumas Lietuvoje rengiamas pirmą kartą, jis netruko susilaukti didelio populiarumo studentų tarpe.

„Tampa akivaizdu, kad norint analizuoti šiandienos visuomenės būklę, suvokti padėties gilumines problemas ir tuo pagrindu racionaliai veikti, instrumentinių ir metodinių priemonių nebepakanka - būtina pažinti intelektualinį ir vertybinį mūsų savasties pagrindą. Tad klasikinės filosofijos studijų ir platesnio jos pažinimo sklaidos už formalių programų ribų idėja buvo svarstyta gana ilgai, ieškota tinkamo formato, žvelgta ir vertinta sėkminga „Ad fontes“ studijų patirtis Kražiuose. Visa tai subrandino filosofijos simpoziumą, kuriame susirinktų pasirengę mokytis bei diskutuoti jaunuoliai. Šis renginys arba tiksliau - serija tematinių disputų kviečia ne tik pažinti tradiciją, bet ir suvokti jos nepaprastą aktualumą šiandienai. Kad ši idėja yra savalaikė ir atliepė realius jaunų žmonių siekius, rodo didžiulis susidomėjimas ir gausi registracija“, - tvirtino K. Dubnikas.

„Ad Fontes“ simpoziumo moderatoriais bus Vilniaus universiteto prof. Vytautas Radžvilas, doc. Kęstutis Dubnikas, doc. Naglis Kardelis ir lekt. Mindaugas Kubilius. Metafizikos, klasikinės etikos ir politinės filosofijos tekstų pagrindu simpoziumas „Ad Fontes“ iškels ir tyrinės žmogaus prigimties, politinės bendruomenės ir lyderiavimo šiuolaikinėje visuomenėje klausimus.

VU Filosofijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė Ieva Vainoraitė sako, kad toks simpoziumas yra unikalus įvykis Lietuvoje.

„Į šį simpoziumą studentus kviečiame sekdami Sokrato paraginimu: „Sek paskui tą, kuris ieško tiesos, bet kaip nuo maro bėk nuo to, kuris sakosi ją turįs”. Tai bus unikalus įvykis, suteiksiantis Lietuvos jaunimui galimybe žvelgi ir apmąstyti save bei savo aplinką iš tūkstantmetės tradicijos perspektyvos“, - sako I. Vainoraitė.

Studijų savaitė „Ad Fontes“ prieš dešimt metų pirmą kartą įvyko istoriniame Kražių miestelyje. Kiekvienas metais dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos čia studijavo teologinę mintį, grigališkąjį choralą, intensyviai dalyvavo pamaldose lotynų kalba pagal tradicinę Romos liturgiją. Jubiliejinei „Ad Fontes“ akademijai apaštalinį palaiminimą suteikė Popiežius Benediktas XVI. Kražiuose subrendusi „Ad Fontes“ iniciatyva toliau tęsiasi Vilniuje.

„Ad Fontes“ studijos, prieš dešimt metų prasidėjusios Universiteto XVI a. įkurtame Kražių kolegijos pastate, siekia sugrąžinti Lietuvai jos dvasinį pamatą: tikėjimą ir išminties ieškojimą. Universitetas visada buvo ir yra šių giliausių žmogaus verčių paieškų vieta. Atkūrusi tikėjimo dėmenį „Ad Fontes“ akademijoje siekiame toliau ieškoti išminties bei jos pagalba atstatyti Lietuvos piliečių bendrabūvį“, - sako Mindaugas Kubilius, VU Filosofijos fakulteto lektorius ir „Ad Fontes“ įkūrėjas bei vadovas.

2012 m. pavasario „Ad Fontes“ simpoziumo semestro temos:

Įvadiniai svarstymai: individas, bendrabūvis, mąstymas (vasario 14 d.)
Kas yra pradas? (kovo 6 d. ) 
Kas yra žmogus? (balandžio 3 d.) 
Kas yra bendruomeniška žmogaus savastis? (gegužės 8 d.) 
Kas yra politika? (birželio 5 d.)

Simpoziumai vyks 17.30 val. VU Filosofijos fakultete, 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, Vilnius). Dalyvio anketą galima užpildyti VU Filosofijos fakulteto svetainėje www.fsf.vu.lt. Anketą siųsti adresu ad_fontes@fsf.vu.lt.
Kategorijos:

0 komentarai